Indførsel af dyr - KANINER

Man skal have tilladelse til indførsel af kaniner til Grønland.

Grønlands Repræsentation kan kun udstede tilladelse til indførsel af kaniner, når følgende krav er opfyldt:

  1. Sundhedsattest fra en dyrlæge, der højst må være 14 dage gammel


Vær opmærksom på, at Repræsentationens tilladelse til indførsel af dyret samt attester og erklæringer skal ledsage dyret under rejsen.