Grønlandske told- og afgiftsbestemmelser


Ved indrejse i Grønland forstås personlig indrejse til afgiftsområdet i forbindelse med ankomst fra udlandet, herunder Danmark og Færøerne.


Rejsende har mulighed for både ved indrejse til og ud-
rejse fra Grønland at indkøbe afgiftsfri varer
i lufthavnen i Kangerlussuaq og Kulusuk.


Afgiftsfri indførsel af varer til Grønland kan kun ske
ved at den rejsende medbringer eller indkøber varerne
ved indrejsen til Grønland fra udlandet, herunder Dan-
mark og Færøerne.


Samlet kan der afgiftsfrit
indføres følgende mængder:


1)   200 cigaretter, eller 50 cigarer, eller 100 cigarillos, eller

      250 g røgtobak, eller 250 g skrå- eller snustobak.

2)   200 stk. cigaretpapir eller cigarethylstre.

3)   1 liter spiritus med en alkoholvolumenprocent på over 22

      eller 2 liter hedvin med en alkoholvolumenprocent mellem

      15-22.

4)   2,25 liter bordvin med en alkoholvolumenprocent på

      under 15.

5)   2 liter øl.

6)   2 liter kulsyreholdige læskedrikke eller koffeinholdige

      drikkevarer med et koffeinindhold på mere end 149 mg

      pr. liter.

7)   1 liter drikkevand.

8)   50 g parfume og 0,25 liter toiletvand.

9)   Kosmetik og andre toiletmidler til en samlet masimalt

      værdi af kr. 1.000.

10) 4 kg i alt af chokolade- og slikvarer.

11) 5 kg i alt produkter af lamme- og fårekød.


  • Afgiftsfri indførsel af tobaksvarer, øl, vin og spiritus kan
    kun foretages af personer, der er fyldt 18 år.
  • Indkøbte varer skal medbringes personligt og synligt.
  • Ved overtrædelse af gældende bestemmelser, kan der
    idømmes bøde.