De Grønlandske Repræsentationer

Der er Grønlandske Repræsentationer fem steder.

København

Grønlands Repræsentation i København har til opgave at yde service til Nalaakkersuisut, Inatsisartut, centraladministrationen, Selvstyrets virksomheder og kommunerne, og herunder at varetage de opgaver, som det findes mest hensigtsmæssigt at løse i eller fra Danmark.

Grønlands Repræsentation består af:

 • En Serviceenhed, der yder praktisk service
 • Et antal departementområder (konsulentområder samt departementernes ansatte i Danmark), der udfører faglige opgaver.

Repræsentationens personale består af:

 • Repræsentationschef, Jens Heinrich
 • Se personale her


Grønlands Repræsentation

Strandgade 91

DK-1401  København K


Telefon.:   +45 3283 3800

Mail: klik herBruxelles

Grønlands Mission til EU i Bruxelles blev etableret i 1992, dengang med navnet Grønlands Repræsentation i Bruxelles.

Grønlands Mission til EU varetager Grønlands interesser overfor EU på vegne af Naalakkersuisut, og er således involveret i arbejdet omkring OLT/Grønlandsbeslutningen, fiskeripartnerskabsaftalen med EU, samarbejdet med de andre oversøiske lande og territorier, EU-medlemsstater og andre samarbejdspartnere som Grønland har indenfor EU.

Desuden varetager missionen Grønlands interesser og opgaver relaterende til EU's arktiske politik, Grønland/UK-handelsaftalen, samt andre ad hoc-opgaver i relation til den generelle interessevaretagelse for Grønland.

Grønlands Mission til EU ligger i samme bygning som Den Danske Permanente Repræsentation, den Danske Ambassade og den Færøske Repræsentation i EU.

Repræsentationschefen er Grønlands Selvstyres repræsentant og vedligeholder vores relationer med EU.

Repræsentationens personale består af:

 • Repræsentationschef, Inuuteq Olsen
 • Ambassadesekretær, Nanna Nivi Pedersen
 • Sekretær, Anne-Marie Andersen
 • PraktikantGrønlands Mission til EU

Rue d'Arlon 73

B-1040  Brussels

Belgien


Telefon:  +32 2233 0963

Fax:  +32 2233 0966

Mail: klik herWashington

Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. blev officielt indviet den 24. september 2014 og placeret i samme bygning som den danske ambassade. Repræsentationschefen blev endvidere i 2015 akkrediteret Canada.

Repræsentationen består på nuværende tidspunkt af en udsendt Repræsentationschef, en udsendt ambassadesekretær og en praktikant.

Åbning af den anden grønlandske diplomatiske repræsentation blev besluttet med finanslovsforhandlingerne på efterårssamlingen 2013, og skal ses som et vigtigt skridt i selvstyrets arbejde med at sikre en selvbærende økonomi for Grønland.

Som en del af det nordamerikanske kontinent er et forhold mellem Grønland og USA og Canada naturligt. Forholdet til USA har i tidernes løb primært været i form af amerikanernes militære tilstedeværelse i Grønland. Forsvarsaftalen af 1951 erstattede således aftalen mellem Danmark og USA fra 9. april 1941 omkring samme. Grønland har et tæt samarbejde med Canada, særligt i Arktisk Råd og i regi af de Arktiske kyststater. Herudover, har Grønland også gode relationer med nære samarbejdspartnere i Canada, som, ICC Canada og Nunavuts regering.

Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. arbejder for at styrke de bilaterale relationer mellem Grønland og USA og Grønland og Canada på en række områder: Politisk, økonomisk, handelsmæssigt, på uddannelsesområdet, forskningsmæssigt og kulturelt. Repræsentationen informerer også om grønlandske forhold i Nordamerika og vice versa samt yder service til Naalakkersuisut, Inatsisartut og centraladministrationen.

Repræsentationens personale består af:

 • Repræsentationschef, Kenneth Høegh
 • Ambassadesekretær, Rebecca Lynge
 • Sekretær, Nina O'Shaughnessy
 • Praktikant


Greenland Representation

3200 Whitehaven Street, N.W

Washington DC 20008

USA


Telefon: +1 202 234 4300

Mail: klik herReykjavik

Åbningen af den fjerde grønlandske diplomatisk mission blev truffet ved Inatsisartuts forårssamling i 2017 om etablering af en grønlandsk repræsentation på Island, for at sikre udviklingen af det gode naboskab og har til opgave at opbygge en ny funktion, som bl.a. vil styrke de handelsmæssige og økonomiske relationer mellem Grønland og Island.

Med undertegnelsen af fælleserklæringen mellem Island og Grønland i november 2013, er det bilaterale samarbejde med Island gennem de seneste år blevet styrket væsentligt og mulige samarbejdsområder er blevet identificeret og konkret samarbejde i Vestnorden og i Nordisk Råd og Ministerråd.

Der afholdes årlige implementeringsmøder som opfølgning og med henblik på udmøntning af de identificerede prioriterede samarbejdsområder i erklæringen herunder øget samarbejde indenfor fiskeri, sundhed, turisme, handel, luftfart og veterinærområdet. Hertil vil repræsentationen yde service for samtlige departementer.

Repræsentationens personale består af:

 • Repræsentationschef, Tove Søvndahl Gant
 • Sekretær, Birta Jóhannesdóttir
 • Praktikant


Greenland Representation

Túngata 5

101 Reykjavík

Island


Telefon: +354 665 5611

Telefon: +354 775 6321

Mail: klik herBeijing

Den Grønlandske Repræsentation i Beijing er netop blevet etableret i november 2021. Repræsentationen arbejder ihærdigt på, at styrke og vedligeholde de overordnede kontakter og forbindelser mellem Grønland og Kina. Repræsentationen er repræsentant for Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut. Hjemmesiden er under opbygning og der vil løbende komme finde flere informationer om Grønland og vores relationer til Kina.

Den Grønlandske Repræsentation ligger i samme bygningskompleks som den Danske Ambassade og den Færøerske Repræsentation.

Repræsentationens personale består af:

 • Repræsentationschef, Jacob Isbosethsen
 • Sekretær, Jiaxin Zhou

Greenland Representation

1 Dong Wu Jie, San Li Tun
Beijing 100600
PR China


Telefon: +86 131 2013 8134

Telefon: +86 186 1810 2401

Mail: klik her