Indførsel af dyr - PAPEGØJER

Man skal have tilladelse til indførsel af papegøjer til Grønland.

Grønlands Repræsentation kan kun udstede tilladelse til indførsel af papegøjer, når følgende krav er opfyldt:

  1. Sundhedsattest fra en dyrlæge, der højst må være 14 dage gammel
  2. Erklæring fra ejer om isolation af pågældende fugl, 14 dage før afrejsen


Vær opmærksom på, at Repræsentationens tilladelse til indførsel af dyret samt attester og erklæringer skal ledsage dyret under rejsen.